آغاز ثبت نام در برنامه های همایش

لطفا جهت اطلاع از سین برنامه ها و ثبت نام در کارگاهها، میزگردها، کرسی های و … به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

www.h-tahavol.ir

ثبت نام در همایش و کارگاهها، میزگردها، کرسی های و … آن رایگان است.