امکان پذیرش مقاله جدید

🔸پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود نشده اند هم می توانند تا تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ارسال اصل مقاله خود اقدام نمایند.