بازدید سرپرست دانشگاه شیراز از نمایشگاه تمدن نوین اسلامی

عصر سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، دکتر گشتاسبی، سرپرست دانشگاه شیراز وهیئت همراه با حضور در دانشکده الهیات از نمایشگاه نمایشگاه «۴۸ سال پژوهش در راستای انقلاب فرهنگی» بازدید کردند. حجت الاسلام زیبایی نژاد و حجت الاسلام صدوق درباره نمایشگاه و سیر مباحث منتشر شده توضیحاتی ارائه کردند.