برگزاری نمایشگاه بزرگ «دستاوردهای ۴۰ سال تحقیقات در حوزه تحول در علوم انسانی»

همزمان با برگزاری اولین همایش ملی «چیستی و چگونگی  تحول در علوم انسانی  از دیدگاه آیت الله خامنه ای»:

برگزاری نمایشگاه بزرگ «دستاوردهای ۴۰ سال تحقیقات در حوزه تحول در علوم انسانی»

زمان: ۲۳ الی ۲۵ آبان ماه  ۱۳۹۶

مکان: دانشگاه شیراز، کتابخانه میرزای شیرازی

موسسات شرکت کننده در نمایشگاه

 1. دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام(قم)
 2. دانشگاه جامع امام حسین(تهران)
 3. دانشگاه شیراز(شیراز)
 4. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(قم)
 5. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(تهران)
 6. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(قم)
 7. فرهنگستان علوم اسلامی(قم)
 8. مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا(تهران)
 9. موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قم)
 10. موسسه حکمت و فلسفه ایران(تهران)
 11. موسسه مطالعات راهبردی نور(مشهد)