تمدید مهلت ارسال اصل مقاله

مهلت ارسال اصل مقاله تا ۳۰ مردادماه ۹۶ تمدید شد.

پزوهشگران و فرهیختگان گرامی نسبت به ارسال اصل مقالات خود تا مهلت مقرر از طریق سامانه کاربران اقدام نمایند.