تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله

در پی درخواست های متعدد، به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند همچنان امکان ارسال چکیده تا تاریخ دریافت اصل مقاله یعنی ۱۵ مرداد ۹۶ وجود دارد.
نتیجه ارزیابی چکیده های دریافتی در اولین فرصت به نویسندگان مقالات اطلاع رسانی خواهد شد.