معرفی همایش

در دنیای مدرن از قرن نوزده میلادی علوم انسانی و اجتماعی آشکارا اداره ی جوامع را به دست گرفتند.این حرکت تا جایی پیش رفت که از دهه ی ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم بحث از جامعه ی برنامه ریزی شده به میان آمد و غرب جهت گیری خود را در این راستا تنظیم نمود.انقلاب اسلامی بر اساس اصول روشن و شناخته ای که از قرآن کریم و سیره ی معصومین استنباط می شود در آخر دهه ی ۷۰ میلادی شکل گرفت و از سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در سرزمین ایران استقرار یافت.بحث نظام سازی اسلامی در همین اوان مطرح شد و لازمه ی آن تدوین  علوم انسانی اسلامی تشخیص داده شد.از نگاه اندیشمندان اسلامی و به گفته مقام معظم رهبری علوم انسانی موجود قادر به حل مسائل ما نمی باشد و لازم است تحولی در این علوم ایجاد شود. بر اساس همین ضرورت همایش “چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای”در دبیرخانه دائمی «همایش های دوسالانه ی بررسی و تبیین نواندیشی هایمقام معظم رهبری در عرصه های فکری و اجتماعی» برنامه ریزی شده است تا با همیاری همه اندیشمندان علاقمند در این مسیر حرکت نماییم. همچنین برگزاری پیش نشست های تخصصی در مورد موضوعات مختلف علوم انسانی اسلامی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران برجسته برنامه ریزی شده است.

محورهای همایش:

در این همایش هدف این است که چیستی و چرایی، مبانی، منابع، مسائل و موضوعات و چالش‌ها و راهبردهای تحول در علوم انسانی را از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای از مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های ایشان به دست آوریم و چگونگی دست‌یابی به تحول بر پایه هر یک از مفاهیم ذکرشده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این چگونگی نگاه به الزامات، روش‌ها و مصادیق تحول در علوم‌انسانی در هریک از پنج مفهوم ذکرشده، از دیدگاه نویسندگان مقالات و یا دیگر اندیشمندان مورد توجه می‌باشد. در بیان چگونگی دست‌یابی به تحول در هر یک از مفاهیم اصلی ذکر شده، موضوعات پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

 

۱- چیستی و چرایی

 • جهت دار بودن علوم‌انسانی
 • نقش علوم‌انسانی در تمدن سازی
 • اصالت تجربه و علوم‌انسانی سکولار
 • تاریخ تحول علوم‌انسانی در غرب و تأثیر آن در تمدن سکولار موجود

 

۲- مبانی

 • مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه و علوم‌انسانی‌ اسلامی
 • مبانی ارزش‌شناسی و دین‌شناسی و علوم‌انسانی اسلامی
 • اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی، رئالیسم و روش‌های انتقادی و علوم‌انسانی اسلامی
 • تدوین مبادی فلسفی و فلسفه مضاف و علوم‌انسانی اسلامی

 

۳- منابع

 • فلسفه و علوم انسانی اسلامی
 • علم کلام و علوم انسانی اسلامی
 • فقه و علوم انسانی اسلامی
 • عرفان و علوم انسانی اسلامی
 • تجربه‌گرایی موجود و علوم انسانی اسلامی

۴- مسائل و موضوعات

 • طراحی سبک زندگی و علوم انسانی اسلامی
 • طراحی نظام اقتصادی و تحول در علوم انسانی
 • مدیریت جهادی و تحول در علوم انسانی
 • نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تحول در علوم انسانی
 • پیشنهاد روش‌شناسی ایجابی متناسب با علوم انسانی اسلامی

 

۵- چالش‌ها و راهبردها

 • اسلامی شدن علوم در شکل یا محتوا
 • مدیریت تحول در علوم انسانی اسلامی
 • نظام‌ انگیزشی نخبگان و موانع اسلامی شدن علوم انسانی
 • ارتباط مبنایی حوزه و دانشگاه
 • چگونگی گفتمان سازی برای پیشبرد تحول علوم انسانی
 • جایگاه نهادهای رسمی آموزشی در امر تحول علوم انسانی
 • شناسایی موانع پیشبرد تحول علوم انسانی

 

۶- سایر موضوعات: همایش از سایر موضوعات مرتبط از جمله موارد زیر استقبال می‌نماید:

 • بررسی تحلیلی یا تطبیقی دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان (امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی، شهید صدر، علامه مطهری و …) در خصوص هر یک از موضوعات فوق.
 • چگونگی عملیاتی کردن هر یک از موضوعات همایش
 • بررسی تحلیلی موانع و یا قابلیت‌های هر یک از روش‌شناسی‌های علم متداول برای تدوین روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی.
 • ایده پردازی و نظریه پردازی در راستای تحول علوم انسانی (وفق مبادی انقلاب اسلامی)
 • ……….