نتایج ارزیابی مقالات اعلام شد

نتایج ارزیابی مقالات به نویسنده مسئول ایمیل شده است.

در صورت هر گونه سوال از طریق زیر با دبیرخانه همایش تماس بگیرید:

ارتباط با دبیرخانه همایش:

  • ایمیل: Hamayesh.tahavol@gmail.com
  • تلفن: ۳۶۲۸۵۹۱۱-۰۷۱
  • آدرس: شیراز-میدان ارم، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی، پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی