نتیجه داوری چکیده مقالات اعلام شد

🔸نتیجه داوری چکیده مقالات از طریق ایمیل به نویسندگان مقالات اعلام شد.
🔸لطفا اصل مقاله خود را مطابق با شیوه نامه همایش تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ از طریق «سامانه کاربران» ارسال فرمایید.
🔸داوری نهایی براساس اصل مقالات خواهد بود

🔸پژوهشگرانی که موفق به ارسال چکیده مقاله خود نشده اند هم می توانند تا تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ارسال اصل مقاله خود اقدام نمایند