پایان هفته، آخرین مهلت ارسال مقالات اصلاح شده

پژوهشگران ارجمند حداکثر تا پایان هفته جاری،۵ آبان فرصت دارند مقاله اصلاح شده خود را ارسال کنند