مطالب توسط تحول در علوم انسانی

داوران

کمیته علمی ردیف نام استاد رشته دانشگاه/موسسه ۱ دکتر جهان بین علوم سیاسی دانشگاه شاهد ۲ دکتر حسینیان روش های تحقیق فرهنگستان علوم اسلامی ۳ خانم دکتر جمیلی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا ۴ دکترسید حسین حسینی فلسفه و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۵ دکتر علی ربانی علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان ۶ […]

ساختار سازمانی کنگره

همایش «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای» از سلسله همایش های «دبیرخانه دائمی همایش های دوسالانه ی بررسی و تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه های فکری» است که توسط «پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز» و با همکاری آن دبیرخانه و […]

محورهای همایش

محورهای همایش: در این همایش هدف این است که چیستی و چرایی، مبانی، منابع، مسائل و موضوعات و چالش‌ها و راهبردهای تحول در علوم انسانی را از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای از مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های ایشان به دست آوریم و چگونگی دست‌یابی به تحول بر پایه هر یک از مفاهیم ذکرشده را مورد […]