مطالب توسط content

معرفی همایش

در دنیای مدرن از قرن نوزده میلادی علوم انسانی و اجتماعی آشکارا اداره ی جوامع را به دست گرفتند.این حرکت تا جایی پیش رفت که از دهه ی ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم بحث از جامعه ی برنامه ریزی شده به میان آمد و غرب جهت گیری خود را در این راستا تنظیم نمود.انقلاب اسلامی […]