داوران

کمیته علمی

ردیف نام استاد رشته دانشگاه/موسسه
۱ دکتر جهان بین علوم سیاسی دانشگاه شاهد
۲ دکتر حسینیان روش های تحقیق فرهنگستان علوم اسلامی
۳ خانم دکتر جمیلی علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
۴ دکترسید حسین حسینی فلسفه و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۵ دکتر علی ربانی علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
۶ دکتر متفکر آزاد اقتصاد دانشگاه تبریز
۷ خانم دکتر باقری علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی
۸ دکتر جمشیدی ها علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۹ حجه الاسلام دکتر بستان جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۱۰ دکتر حمید پارسانیا فلسفه ی علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم
۱۱ دکتر رمضانی مطالعات استراتپیک(راهبردی) دانشگاه امام حسین(ع)
۱۲ دکتر عبدالحسین خسرو پناه فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
۱۳ دکتر رفیعی آتانی اقتصاد مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا
۱۴ دکترتقوی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
۱۵ دکترگودرزی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
۱۶ دکترخرمایی روانشناسی دانشگاه شیراز
۱۷ دکتر محسن جاجرمی زاده مدیریت دانشگاه شیراز و پیام نور شیراز
۱۸ دکتر ساجدی فلسفه و معارف دانشگاه شیراز
۱۹ دکترعباسی فلسفه و معارف دانشگاه شیراز
۲۰ دکتر خاکرند تاریخ دانشگاه شیراز
۲۱ دکتر شهنازی اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر اسلاملوییان اقتصاد دانشگاه شیراز

 

کمیته اجرایی:

کمیته اجرایی

ردیف نام استاد رشته دانشگاه/موسسه
۱ دکتر محسن جاجرمی زاده مدیریت دانشگاه شیراز
۲ دکتر مسلم باقری مدیریت دانشگاه شیراز
۳ دکتر مسلم علی محمد لو مدیریت دانشگاه شیراز
۴ سید محمدصادق  امامی روانشناسی دانشگاه شیراز

 

ساختار سازمانی کنگره

همایش «چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای» از سلسله همایش های «دبیرخانه دائمی همایش های دوسالانه ی بررسی و تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری در عرصه های فکری» است که توسط «پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز» و با همکاری آن دبیرخانه و سایر موسسات و سازمانهای مربوطه در مهرماه ۱۳۹۶ برگزارخواهد شد.

دبیر علمی:

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی، دانشیار بخش علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

دبیر اجرایی:

دکتر محسن جاجرمی زاده، استادیار بخش مدیریت دانشگاه پیام نور شیراز

محورهای همایش

محورهای همایش:

در این همایش هدف این است که چیستی و چرایی، مبانی، منابع، مسائل و موضوعات و چالش‌ها و راهبردهای تحول در علوم انسانی را از دیدگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای از مجموعه گفته‌ها و نوشته‌های ایشان به دست آوریم و چگونگی دست‌یابی به تحول بر پایه هر یک از مفاهیم ذکرشده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این چگونگی نگاه به الزامات، روش‌ها و مصادیق تحول در علوم‌انسانی در هریک از پنج مفهوم ذکرشده، از دیدگاه نویسندگان مقالات و یا دیگر اندیشمندان مورد توجه می‌باشد. در بیان چگونگی دست‌یابی به تحول در هر یک از مفاهیم اصلی ذکر شده، موضوعات پیشنهادی به شرح زیر می‌باشد:

 

۱- چیستی و چرایی

 • جهت دار بودن علوم‌انسانی
 • نقش علوم‌انسانی در تمدن سازی
 • اصالت تجربه و علوم‌انسانی سکولار
 • تاریخ تحول علوم‌انسانی در غرب و تأثیر آن در تمدن سکولار موجود

۲- مبانی

 • مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه و علوم‌انسانی‌ اسلامی
 • مبانی ارزش‌شناسی و دین‌شناسی و علوم‌انسانی اسلامی
 • اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی، رئالیسم و روش‌های انتقادی و علوم‌انسانی اسلامی
 • تدوین مبادی فلسفی و فلسفه مضاف و علوم‌انسانی اسلامی

۳- منابع

 • فلسفه و علوم انسانی اسلامی
 • علم کلام و علوم انسانی اسلامی
 • فقه و علوم انسانی اسلامی
 • عرفان و علوم انسانی اسلامی
 • تجربه‌گرایی موجود و علوم انسانی اسلامی

۴- مسائل و موضوعات

 • طراحی سبک زندگی و علوم انسانی اسلامی
 • طراحی نظام اقتصادی و تحول در علوم انسانی
 • مدیریت جهادی و تحول در علوم انسانی
 • نظام تعلیم و تربیت اسلامی و تحول در علوم انسانی
 • پیشنهاد روش‌شناسی ایجابی متناسب با علوم انسانی اسلامی

۵- چالش‌ها و راهبردها

 • اسلامی شدن علوم در شکل یا محتوا
 • مدیریت تحول در علوم انسانی اسلامی
 • نظام‌ انگیزشی نخبگان و موانع اسلامی شدن علوم انسانی
 • ارتباط مبنایی حوزه و دانشگاه
 • چگونگی گفتمان سازی برای پیشبرد تحول علوم انسانی
 • جایگاه نهادهای رسمی آموزشی در امر تحول علوم انسانی
 • شناسایی موانع پیشبرد تحول علوم انسانی

۶- سایر موضوعات: همایش از سایر موضوعات مرتبط از جمله موارد زیر استقبال می‌نماید:

 • بررسی تحلیلی یا تطبیقی دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان (امام خمینی (ره)، علامه طباطبایی، شهید صدر، علامه مطهری و …) در خصوص هر یک از موضوعات فوق.
 • چگونگی عملیاتی کردن هر یک از موضوعات همایش
 • بررسی تحلیلی موانع و یا قابلیت‌های هر یک از روش‌شناسی‌های علم متداول برای تدوین روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی.
 • ایده پردازی و نظریه پردازی در راستای تحول علوم انسانی (وفق مبادی انقلاب اسلامی)
 • ……….

سلام دنیا!

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!